Podporujeme české ženy Podporujeme české ženy

Ochrana osobních údajů

V souladu s požadavky směrnice GDPR bychom vás rádi informovali o tom, jak zpracováváme osobní údaje.

Jaké údaje zpracováváme
Zpracováváme pouze údaje, která nám poskytnete za účelem plnění smlouvy nebo v rámci naší komunikace. Jedná se zejména o tyto údaje: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail a případně další. V některých případech zpracováváme vaši IP adresu.

Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme
Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy, za účelem běžné komunikace s vámi a k marketingovým a propagačním účelům pro potřeby naší firmy.

Předávání osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme sami nebo prostřednictvím pověřených správců nebo zpracovatelů a v souladu s platnými zákony a nařízeními.

Uchovávání osobních údajů, odvolání souhlasu
Osobní údaje uchováme vždy po dobu přiměřenou účelu jejich zpracování, nejdéle však po dobu 5 let. Pokud veřejnoprávní předpis určuje jinou dobu pro uchovávání osobních údajů, řídíme se tímto předpisem.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním žádosti ve formě zprávy elektronické pošty na adresu ivonasvobodova@email.cz nebo zasláním písemné žádosti ve formě doporučeného dopisu na poštovní adresu Ivona Svobodová, Pomezí 461, 569 71 Polička-Pomezí.

Pomezí, 22.1.2020

Ivona Svobodová, zakladatelka projektu

Přeji krásný den!

Jmenuji se Ivona Svobodová a jsem zakladatelkou tohoto projektu. Chci podporovat české ženy, české výrobce a všechny, kteří svým snažením dělají svět krásnější. Přidáte se ke mně?
Napište mi na adresu: ivonasvobodova@email.cz

Teším se na spolupráci.